e-Kadry i płace

ZUS czy OFE – na decyzję zostało niewiele czasu 2014-07-04


Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia 2013 roku, od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.

Do 31 lipca 2014 roku pozostało już niewiele czasu, dlatego osoby, które chcą, aby ich składki emerytalne były odprowadzane zarówno do ZUS, jak i OFE, muszą wypełnić specjalne oświadczenie i złożyć je w ZUS. Oświadczenie to można pobrać ze stron internetowych resortów pracy oraz finansów, a także ZUS-u i Komisji Nadzoru Finansowego, a następnie wysłać pocztą. Można także przesłać oświadczenie drogą elektroniczną. Ubezpieczony musi jednak w tym celu zarejestrować się na stronie www.pue.zus.pl, a następie udać się do najbliższego oddziału ZUS i potwierdzić założenie konta. Oświadczenie można także złożyć osobiście w dowolnym oddziale ZUS.

Często o podjęciu decyzji przypominają same OFE, które wysyłają do swoich obecnych klientów przypomnienia o terminie składania oświadczeń w ZUS, a nawet przesyłają druki tychże oświadczeń, aby ułatwić klientom w wyborze, który będzie korzystny la nich tzn. osoba zdecyduje się pozostać także w OFE.

Łatwiej mają Ci, którzy chcą, aby ich składki odkładane były tylko w ZUS-ie. Oni nie muszą robić nic, gdyż składki tych, którzy do 31 lipca 2014 r. nie przedłożą w ZUS oświadczenia o pozostaniu w OFE, od 1 sierpnia będą automatycznie przekazywane tylko do ZUS.

Do dnia 27 czerwca br. do ZUS wpłynęło 368 tys. 153 deklaracji i pozostaniu w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie będzie ostateczna. W 2016 r. znowu będziemy mieć możliwość zadecydowania, czy oszczędzamy w ZUS czy w OFE. Dalej taka sposobność będzie się pojawiać co cztery lata.

Odprowadzanie składek od 1 sierpnia br. będzie wyglądało następująco: w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostanie w OFE, to 12,22 proc. naszego wynagrodzenia będzie trafiało do I filara (ZUS), 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a 2,92 proc. do OFE.

Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, jednakże skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie, czy jest ona zgodna z ustawą zasadniczą. Wątpliwości dotyczą m.in. zakazu inwestowania w obligacje, nakazu inwestowania w akcje oraz zakazu reklamy OFE.

Źródło: rp.pl