e-Kadry i płace

Więcej ojców na urlopach 2014-07-04


Jak podaje MPiPS w tym roku z urlopu macierzyńskiego skorzystało ok. 40 tys. ojców. To 4 razy więcej niż w roku ubiegłym. Ojcowie mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, z matką mogą podzielić się urlopem macierzyńskim, mogą skorzystać także z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.

Ojciec może wykorzystać 6 z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Pierwsze 14 jest zarezerwowane dla matki. Rodzice mogą podzielić się również dodatkowym urlopem macierzyńskim (6 tygodni) oraz urlopem rodzicielskim (26 tygodni).

W ciągu roku od dnia urodzenia dziecka ojciec może skorzystać z przysługującego mu urlopu ojcowskiego. Może wykorzystać te dni zarówno zaraz po urodzeniu dziecka, także w późniejszym terminie bez względu czy matka wróciła do pracy czy jest na urlopie macierzyńskim. Ważne – tych 2 tygodni urlopu ojcowskiego nie można podzielić, tzn. nie można wziąć 7 dni np. w marcu a kolejne 7 w sierpniu.

Ojciec może też korzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego – maksymalnie trzy lata, zanim dziecko skończy 5 lat. Ojcu przysługują również dwa dni w każdym roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem. Ten urlop można wykorzystywać do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

W trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim, przez pierwsze pół roku rodzic dostaje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli z czasem zdecyduje się go przedłużyć o kolejne pół roku, wtedy zasiłek wyniesie 60 proc. pensji.

Można od razu zdecydować, że korzysta się z rocznego urlopu – przez rok rodzic będzie otrzymywał wówczas zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Z zasiłków mogą korzystać nie tylko osoby zatrudnione na etatach, ale wszyscy opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe (np. osoby pracujące na umowach zleceniach czy prowadzące własną działalność).

Źródło: PAP