e-Kadry i płace

Jednakowe odszkodowania dla mundurowych 2014-07-04


Od 1 lipca 2014 r. odszkodowania przysługujące w razie wypadku lub choroby w związku ze służbą będą jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy mundurowych, bez względu na stopień służbowy.

Do tej pory obowiązywały przepisy z 1972 r. Biorąc pod uwagę m.in. rozwój medycyny przepisy te uległy przedawnieniu. Nowa ustawa o świadczeniach odszkodowawczych obejmie funkcjonariuszy siedmiu formacji.

Ustawa reguluje zasady dotyczące odszkodowań z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Nowe przepisy dotyczą funkcjonariuszy: policji, straży pożarnej i granicznej, BOR, ABW, AW i CBA.

Zmianie ulega sposób wyliczenia odszkodowania - zastosowany będzie system wielokrotności, tzn. odszkodowanie będzie wynosić 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Do tej pory obowiązywały świadczenia określone stałymi kwotami. Jeśli w trakcie wypadku funkcjonariusz był pijany lub pod wpływem narkotyków, wówczas odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Ustawa odnosi się także do członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy. W przypadku śmierci z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby – odszkodowanie otrzyma rodzina funkcjonariusza. W ramach jasności ustalono listę członków rodziny funkcjonariusza uprawnionych do otrzymania jednorazowego odszkodowania. Wysokość odszkodowania będzie wówczas wynosić: dla małżonka lub dziecka - 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, dla innego członka rodziny (rodzice, macocha, ojczym, wnuki, rodzeństwo) - 9-krotność.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie podwyższenie odszkodowania przez ministra spraw wewnętrznych lub premiera.

Źródło: PAP