e-Kadry i płace

Będzie łatwiej prowadzić działalność gospodarczą 2014-07-04


Rząd przyjął projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uproszczenia mają pojawić się m.in. w sprawozdawczości do ZUS, natomiast dla pracowników przewidziano ułatwienia podatkowe.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Proponowane zmiany dotyczą m.in. takich kwestii jak orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia pracownika, opodatkowanie dowozu pracowników do zakładu pracy, system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych, raporty miesięczne do ZUS czy obowiązek statystyczny dla mikroprzedsiębiorców.

Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wówczas, gdy ma wykonywać takie same zadania. Generuje to obowiązki i koszty dla nowego pracodawcy. Zgodnie z rządowym projektem w przypadku zmiany pracy orzeczenia lekarskiego zachowywałyby ważność, a pracodawca nie musiałby posyłać nowego pracownika na badania lekarskie.

Kolejne udogodnienie dotyczy mikroprzedsiębiorców. Przez pierwszy rok kalendarzowy, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, nie będą musieli przekazywać danych statystycznych (z wyłączeniem informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi).

Łatwiej będzie rozliczać podatek dochodowy z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych. Projekt zakłada wprowadzenia prostego ryczałtu z tego tytułu.

Zwolnionym z podatku ma zostać organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem). Obecnie to pracodawca dokonuje wszelkich czynności związanych z odprowadzania podatku z tego tytułu – to on go oblicza, pobiera i wypłaca. Finalnie podatkiem i tak zostaje obciążony podatnik, czyli pracownik. Nowe rozwiązanie to przede wszystkim ułatwienie dla pracodawców, którym odejdzie z obowiązków. Projekt ma też na celu zachęcenie osoby bezrobotne do podejmowania pracy z dala od miejsca zamieszkania.

Projekt zakłada także zniesienie obowiązku sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. Pracodawcy muszą to zrobić do 30 kwietnia nowego roku.

Źródło: biznes.onet.pl