e-Kadry i płace

Skarga Lewiatana ws. OFE odrzucona przez TK 2014-07-04


Trybunał Konstytucyjny odmówił rozpatrzenia wniosku Konfederacji Pracodawców Lewiatan ws. reformy OFE. Decyzja nie jest ostateczna, Lewiatan zapowiada zażalenie.

Trybunał Konstytucyjny swoje postanowienie uzasadnił brakiem posiadania wystarczającej legitymacji przez Lewiatana, aby mógł zaskarżać takie zmiany. Lewiatan będzie się od decyzji odwoływał. Zgodnie z konstytucją ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców mogą wnosić o zbadanie, czy ustawa jest zgodna z ustawą zasadniczą, "jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania". Według TK skarga nie dotyczy relacji pracownik-pracodawca, dlatego została odrzucona.

Lewiatan w swoim wniosku zaskarżył regulację pozwalająca na umorzenie 51,5 proc. aktywów OFE i przekazanie ich wartości do ZUS, co ma nastąpić zgodnie z założeniami zreformowanej ustawy emerytalnej. Zdaniem organizacji doszło do ingerencji we własność OFE oraz ubezpieczonych.

Zgodnie z nową ustawą OFE nie mogą inwestować w obligacje i inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, mają natomiast nakaz inwestowania w akcje. Takie ograniczenie swobody lokowania aktywów OFE jest wg Lewiatana niekonstytucyjne. Niegodne z konstytucją jest także wg niego zasada tzw. suwaka bezpieczeństwa oraz zakaz reklamy OFE.