e-Kadry i płace

Osoby niepełnosprawne będą pracować krócej 2014-06-23


Niepełnosprawni pracownicy będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Chodzi o osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Do znowelizowanej przez Sejm ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Senat nie wprowadził żadnych poprawek. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.

Nowelizację wymusiło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że uzależnienie zastosowania skróconego czasy pracy takich osób od uzyskania zaświadczenia lekarskiego jest niezgodne z konstytucją. TK dał ustawodawcy czas na zmianę przepisów do 10 lipca 2014 roku.

Nowelizacja była rozpatrywana w trybie pilnym. Wejdzie ona w życie w 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: kadry.infor.pl