e-Kadry i płace

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce 2014-06-23


Ostatnie dane Eurostatu pokazują, że pozapłacowe koszty pracy w Polsce rosną niemal najszybciej w całej Unii Europejskiej. W I kwartale 2014 r. obciążenia pracodawców wzrosły o 6,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spośród państw należących do Unii Europejskiej szybszy wzrost tej kategorii zanotowano jedynie w Bułgarii (7,5-procentowy wzrost).

Niepokojące jest również to, że tempo wzrostu pozapłacowych kosztów pracy jest większe od dynamiki wynagrodzeń, która kształtowała się w tym okresie na poziomie 3,6 proc. rok do roku.

Tymczasem w Niemczech wynagrodzenia pracowników wzrosły o 2,3 proc., natomiast pozapłacowe koszty pracy spadły w tym samym czasie o 3,0 proc. Oznacza to, że konkurencyjność kosztowa polskiej gospodarki względem państw wysoko rozwiniętych zmniejsza się, a z owoców wzrostu gospodarczego wypracowywanego w naszym kraju w coraz większym stopniu korzysta państwo, a nie pracownicy.

Źródło: Pracodawcy RP