e-Kadry i płace

Większa ochrona pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy 2014-06-08


Posłowie zajęli się projektem zmian w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, celem której jest wzmocnienie ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny.

Zgodnie z projektem zwalniani pracownicy otrzymają pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także w przypadku wszczęcia tzw. wtórnego postępowania upadłościowego. Chodzi o sytuację, gdy sąd innego państwa UE jako pierwszy ogłosi upadłość firmy, a sąd w Polsce podejmie postępowanie wtórne. Obecnie w polskim prawie tzw. wtórna upadłość nie jest przesłanką niewypłacalności.

Źródło: sejm.gov.pl