e-Kadry i płace

Pracodawcy akceptują podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku 2014-06-08


Pracodawcy akceptują proponowaną przez rząd podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. Nie zgadza się na nią jednak strona związkowa, która proponuje płacę minimalną wyższą o kolejne 60 zł.

W przyszłym roku wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć, biorąc pod uwagę inflację i wzrost PKB, do 1731 zł, czyli o 3 proc. Wyższy wzrost najniższego wynagrodzenia groziłby wzrostem bezrobocia i zatrudnienia w szarej strefie, szczególnie w biednych regionach kraju - uważają Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 1791 zł, jak tego chcą związki zawodowe, oznaczałoby blisko 7 proc. wzrost w stosunku do obecnego roku. W przypadku wielu pracowników, byłby on wyższy niż wzrost wydajności pracy, a konsekwencją tego byłyby zwolnienia, ponieważ przedsiębiorcy nie zaakceptują wzrostu wynagrodzenia szybszego od wzrostu produktywności.

Źródło: Konfederacja Lewiatan