e-Kadry i płace

Umowy na czas określony maksymalnie na 24 miesiące 2014-06-08


Sejm zajmie się projektem nowelizacji kodeksu pracy, która zakłada m.in. wprowadzenie do kodeksu pracy maksymalnej, dopuszczalnej długości umów zawartych na czas określony oraz podniesienie maksymalnej wysokości odszkodowania dla pracowników za niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę.

Zgodnie z projektem łączny czas zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy nie będzie mógł być dłuższy niż 24 miesiące. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczać automatyczne zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Projekt dopuszcza wydłużenie zatrudnienia pracownika na czas określony do 36 miesięcy na mocy układu zbiorowego lub regulaminu pracy uzgodnionego z zakładowymi związkami zawodowymi. Projekt nie dotyczy umów zawieranych np. na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Autorzy projektu proponują też podniesienie maksymalnej wysokości odszkodowań dla pracowników za niezgodne z prawem rozwiązanie umów z równowartości wynagrodzenia za 3 miesiące do kwoty wynagrodzenia za 12 miesięcy pracy.

Źródło: sejm.gov.pl