e-Kadry i płace

2014-05-25


2014-05-26:

 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za miesiąc poprzedni
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
2014-05-28:

 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77
2014-05-31:

 • Roczne sprawozdanie do NBP
 • Złożenie do KRUS zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku z prowadzonej działalności gospodarczej
  I rata odpisu na ZFŚS
2014-06-02:

 • Informacja o wysokości przychodu składana przez osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • AKC-PA - maj
2014-06-03:

 • Rb-34PL za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów części budżetowej
 • Rb-NDS za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Rb-34S za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Rb-35 za IV kwartał 2013 r., składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Rb-50 za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów części budżetowych
 • Rb-33 za IV kwartał 2013 r. składany przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Rb-40 za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych, ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • Rb-30S za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
2014-06-05:

 • ZUS DRA i raporty imienne za poprzedni miesiąc
 • Rb-27 za grudzień 2013 r., składane przez dysponentów części 77
2014-06-06:

 • Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
2014-06-08:

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych
2014-06-09:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy za miesiąc poprzedni pobrany od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski
 • Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • AKC-P za miesiąc poprzedni
 • CIT-7 za miesiąc poprzedni
2014-06-10:

 • INTRASTAT za miesiąc poprzedni
 • ZUS DRA za miesiąc poprzedni
  Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-27S, Rb-28S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe
2014-06-11:

 • Rb-Z i Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
2014-06-12:

 • Rb-24, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez urzędy skarbowe
 • Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez izby celne