e-Kadry i płace

Nowelizacja telepracy 2014-05-25


W najbliższych miesiącach pracodawcy i związkowcy chcą przygotować rozwiązania, które zachęciłyby do stosowania telepracy, a jednocześnie były atrakcyjne dla pracowników. Według Konfederacji Lewiatan, w pierwszej kolejności trzeba uregulować kwestie bezpieczeństwa pracy.

Lewiatan proponuje zmiany przepisów o telepracy, gdyż jest to interesująca forma zatrudnienia, ale niestosowana powszechnie w praktyce ze względu na zbyt rygorystyczne przepisy Kodeksu pracy. Tymczasem wdrożenie telepracy pozwala zwiększyć wydajność pracy, zmniejsza koszty prowadzenia działalności w wielu obszarach funkcjonowania firmy i przygotowania stanowiska dla pracownika, poprawia dostępność i efektywność wielu usług, a także zapewnia optymalizację stanu zatrudnienia. Telepraca i wspierająca ją technika oferują nowe możliwości, dzięki którym wzrastają szanse na tworzenie miejsc pracy i zmniejszanie bezrobocia.

Źródło: Konfederacja Lewiatan