e-Kadry i płace

Zielone miejsca pracy 2014-05-25


W związku z rosnącym zainteresowaniem ochroną środowiska powstaje coraz więcej tzw. zielonych miejsc pracy. W Polsce może ich powstać ponad milion, ale aby tak się stało, potrzeba jak najwięcej innowacji w firmach.

Mieczysław Bąk z Krajowej Izby Gospodarczej wyjaśnia, że kluczowe jest to, by nie importować technologii. Jeśli inwestujemy na przykład w odnawialne źródła energii, to powinniśmy inwestować także w technologie, tak, jak dzieje się to w krajach skandynawskich. Inaczej najbardziej atrakcyjne miejsca pracy będą powstawały nie u nas a w innych regionach Europy.

Z doświadczeń innych krajów wynika, że zielona gospodarka potrzebuje dużej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach. Bez inwestycji w edukację i szkolenie zatrudnionych postęp w tej dziedzinie będzie zdecydowanie wolniejszy. A zielonych miejsc pracy oprócz produkcji energii ze źródeł odnawialnych należy szukać przede wszystkim w takich branżach jak zaopatrzenie w wodę, kontrola zanieczyszczeń powietrza czy rewitalizacja gleby.

Źródło: IAR