e-Kadry i płace

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2014 r. 2014-05-25


Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r. Zgodnie z informacja podaną przez GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2014 r. wyniosło 3895,31 zł.

Dla porównania, przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2013 r. wynosiło 3 823,32 zł.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny