e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-02-01


09.02.2006:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 12, Poz.62, z dnia 25.01.2006)