e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-02-01


20.01.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (Dz.U. Nr 2, Poz.10, z dnia 05.01.2006)