e-Kadry i płace

Mniej formalności w legalizowaniu pobytu pracowników zza granicy 2014-05-11


Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 maja stanowią, że będzie mniej formalności w legalizowaniu pobytu cudzoziemców. Łatwiej będzie zdobyć pozwolenie na pracę.

Do tej pory pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca, musiał najpierw starać się dla niego o pozwolenie na pracę, a dopiero później starać się o pozwolenie na pobyt. Z dniem wejścia w życie nowych przepisów, dwie procedury będą połączone.

Podstawą pobytu czasowego jest jedynie wskazanie przez cudzoziemca miejsca zamieszkania i udowodnienia posiadanie odpowiednich środków na poziomie minimum socjalnego. Ponadto cudzoziemcy będą mogli występować o pobyt czasowy na okres 3 lat. Mniej restrykcyjnie przestrzegane też będą terminy przedłużania pobytu.

Dotychczas cudzoziemcy musieli złożyć odpowiednie dokumenty najpóźniej 45 dni przed upływem ważności dotychczasowej karty pobytu. Obecnie wniosek o przedłużenie pobytu cudzoziemiec może złożyć nawet w ostatnim dniu swojego legalnego przebywania w Polsce.
Źródło: IAR