e-Kadry i płace

Zmieniły się zasady zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej 2014-05-11


Od 17 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady przyjmowania zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie.

Ustalony został również nowy wzór zgłoszenia takiego wypadku.

Zarządzenie nr 4 Prezesa KRUS szczegółowo określa sposób postępowania KRUS w przypadku przyjmowania zgłoszeń wypadku przy pracy rolniczej. W zarządzeniu określono również wzory dokumentów związanych ze zgłoszeniem wypadku przy działalności rolniczej, m.in.:
- Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej;
- Protokół przesłuchania;
- Protokół oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem;
- Uwagi do protokołu powypadkowego;
- Wzory oświadczeń związanych z wypadkiem.

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego