e-Kadry i płace

Umiarkowanie optymistyczne prognozy PKB 2014-05-11


Z aktualnych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zaprezentowanych w ramach najnowszej edycji raportu World Economic Outlook wynika, że PKB dla Polski w 2014 roku wzrośnie o niespełna 3,1%.

Eksperci MFW szacują, że przeciętny wzrost PKB w latach 2014-2019 powinien utrzymać się na poziomie 3,4%. Oznacza to, że w perspektywie najbliższych lat nie możemy liczyć na osiągnięcie przeciętnego w UE poziomu rozwoju.

Fundusz prognozuje, że PKB dla Polski, mierzony parytetem siły nabywczej w 2019 roku wyniesie 73% średniej unijnej. Dla porównania, obecnie wskaźnik ten wynosi 67%.

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy