e-Kadry i płace

Młodzi Europejczycy bez pracy 2014-05-11


Według najnowszych danych Eurostatu za 2013 rok, średnia stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15 do 24 lat w Unii Europejskiej osiągnęła poziom 23,4%. Różnice między poszczególnymi regionami UE były bardzo duże.

Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Niemczech (7,9%) oraz Austrii (9,2%). Najgorsza sytuacja dotyczyła natomiast Grecji (58,3%) oraz Hiszpanii (55,7%).

Bezrobocie wśród europejskiej młodzieży w większości regionów Europy było dwukrotnie wyższe niż wśród ogółu populacji.

Źródło: Eurostat