e-Kadry i płace

Pracodawcy nie przestrzegają praw zagranicznych pracowników 2014-05-11


Stowarzyszenie Interwencji Prawnych przeprowadziło badanie, z którego wynika, że łamanie przepisów BHP, wydłużanie czasu pracy oraz niewypłacanie pensji to najczęstsze przewinienia polskich pracodawców wobec pracowników spoza Unii Europejskiej.

Głównymi przyczynami zatrudniania cudzoziemców „na czarno” jest chęć zwiększenia zysku, ograniczenia formalności i świadomość, że ryzyko poniesienia konsekwencji jest niewielkie. Autorzy publikacji zalecają uproszczenie procedur administracyjnych, ograniczenie zmian w przepisach, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz surowsze karanie pracodawców zatrudniających cudzoziemców „na czarno”.

Źródło: IAR