e-Kadry i płace

Polacy o bezrobociu 2014-05-11


Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że w co czwartej polskiej rodzinie można spotkać osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Osoby uznające się za bezrobotne, stanowią 13 procent dorosłych Polaków.

Prawie jedna trzecia badanych deklaruje, że doświadczyła bezrobocia w przeszłości. 58 proc. osób określających się jako bezrobotne przyznaje, iż pozostaje bez pracy dłużej niż rok. Nadal większość bezrobotnych - 55 procent - jest zarejestrowana w urzędzie pracy, przy czym w ostatnim roku nieco przybyło niezarejestrowanych - wzrost o 4 punkty.

Badanie CBOS pokazuje, że podstawowe źródło utrzymania bezrobotnych to niezmiennie wsparcie finansowe członków rodziny, choć obecnie jest ono wskazywane rzadziej niż przed rokiem. Częściej niż rok temu bezrobotni deklarują, że podejmują prace dorywcze (wzrost o 7 punktów).

Wśród osób określających się jako bezrobotne, 23 procent nie poszukuje pracy, a 25 procent nie jest gotowych do jej podjęcia w najbliższym czasie.

Badania przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 6-12 marca oraz 3-9 kwietnia 2014 roku na liczącej łącznie 2126 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: IAR