e-Kadry i płace

W maju wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych 2014-04-27


Opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych przywrócone zostaną zasiłki. Otrzymają oni również zaległe świadczenia. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę przywracającą im wsparcie finansowe od państwa.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę przywracającą wsparcie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowa ustawa przywraca wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które je utraciły, w takiej samej wysokości, w jakiej pobierały je wcześniej – czyli 520 zł netto miesięcznie. Opiekunowie otrzymają również wyrównanie wraz z odsetkami za miesiące, w których nie pobierały świadczeń. Będzie to w sumie ok. 5,5 tys. zł.

O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie. Łączne skutki finansowe ustawy w 2014 roku oszacowuje się na ok. 1 mld 372 mln zł. Zawierają one m.in. koszt zwrotu świadczeń oraz ich dalszej wypłaty w tym roku.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej