e-Kadry i płace

CBOS: Sytuacja na polskim rynku pracy 2014-04-27


Według CBOS, w porównaniu do marca ubiegłego roku, opinia Polaków na temat sytuacji na rynku pracy poprawiła. Jednak niezmiennie boimy się bezrobocia.

Kilkanaście miesięcy temu, kiedy stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 14,3 proc., aż 84 proc. ankietowanych przez CBOS Polaków negatywnie wypowiadało się na temat sytuacji na rynku pracy.

Zdaniem resortu pracy w marcu tego roku bezrobocie wyniosło 13,6 proc. Odsetek ankietowanych przez CBOS Polaków, którzy negatywnie oceniają sytuację na rynku pracy, spadł do 76 proc. W badaniu jedynie 4 proc. respondentów przyznało, że nie ma powodów do narzekań, a 16 proc. zachowało neutralne stanowisko.

Nadal niespełna dwie piąte pracujących (38 proc.) obawia się zwolnienia, a trzy piąte (59 proc.) ocenia swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej stabilną. Wśród nich 21 proc. przyznało wręcz, że to mało prawdopodobne, aby pracodawca chciał się z nimi rozstać.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku, poziom obaw związanych z niepewnością zatrudnienia zmienił się jednak w minimalnym stopniu.

Źródło: gazetapraca.pl