e-Kadry i płace

Projekt ustawy o oskładkowania umów zleceń 2014-04-27


Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zdecydowała o skierowaniu do podkomisji rządowego projektu ws. oskładkowania umów zleceń oraz obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla członków rad nadzorczych.

W komisji odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu, który zakłada m.in. większą ochronę ubezpieczeniową pracujących na umowy zlecenia: osoby pracujące na takich umowach - niezależnie, na ilu, ale co najmniej na dwóch - będą opłacały składki przynajmniej od wysokości płacy minimalnej (obecnie to 1680 zł). Rządowa propozycja zakłada też nałożenie obowiązku odprowadzania składek emerytalnych i rentowych od wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior wyjaśnia, że jest to projekt kompromisowy, nierozwiązujący problemów wszystkich pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia. Wyjaśnił, że dotyczy tylko ok. 100 tys. osób, które wykonują pracę na więcej niż jedną umowę zlecenie.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw został w marcu przyjęty przez rząd. Według założeń MPiPS projekt przyniesie w 2014 r. wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 650 mln złotych.

Źródło: PAP