e-Kadry i płace

Niewielkie zainteresowanie OFE 2014-04-27


Polacy mogą decydować, gdzie mają być gromadzone ich składki na przyszłą emeryturę. Mają do wyboru OFE i ZUS albo tylko ZUS. Na razie jednak niewiele osób zapisało się do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Adam Sankowski, prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych uważa, że jednym z powodów niewielkiej liczby składanych oświadczeń może być zakaz reklamowania OFE.

Ponadto wielu Polaków o swojej przyszłości na emeryturze w ogóle nie myśli. Kiedy OFE były jeszcze obowiązkowe, wiele osób samodzielnie nie wybierało żadnego z funduszy tylko było rozlosowywane.

Możliwość wyboru pojawiła się w związku ze zmianą przepisów dotyczących systemu emerytalnego, która weszła w życie 1 lutego tego roku. Oprócz zlikwidowania obowiązku przynależności do OFE nowe przepisy przewidziały przekazanie 51,5 % oszczędności zgromadzonych w OFE do ZUS-u.

OFE nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa, będą mogły natomiast kupować inne papiery wartościowe, między innymi akcje. Na 10 lat przed emeryturą środki z OFE będą stopniowo przekazywane do ZUS-u i ewidencjonowane na indywidualnych subkontach ubezpieczonych.

Źródło: IAR