e-Kadry i płace

Umowy cywilnoprawne a minimalne wynagrodzenie 2014-04-27


W opinii Konfederacji Lewiatan ustalenie minimalnego poziomu wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych nie jest właściwe.

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan wyjaśnia, że jeżeli dwie osoby współpracują ze sobą na zasadzie równorzędności, nie powinno się im narzucać warunków współpracy. W przypadku wykonywania pracy w ramach własnej działalności gospodarczej, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, zleceniodawca nie ma ani potrzeby, ani możliwości kontrolowania czasu wykonania pracy. Nie ma więc możliwości określenia stawki za godzinę pracy - dodaje Jeremi Mordasewicz.

Wiele państw ustawowo określa minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez pracownika na rzecz pracodawcy wychodząc z założenia, że pracownik jest słabszą stroną i nie mogąc znaleźć innej pracy i nie mając środków do życia będzie zgadzał się na każde warunki stawiane przez pracodawcę. Stanowi to ograniczenie swobody zawierania umów i odstępstwo od zasady, że „chcącemu nie dzieje się krzywda”, ale w celu ochrony słabszych wiele społeczeństw akceptuje takie ograniczenie.

Źródło: Konfederacja Lewiatan