e-Kadry i płace

PFRON: Dłuższe terminy składania wniosków 2014-04-14


Terminy na składanie dokumentów o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON zostaną wydłużone. Nowy termin będzie obowiązywał przy ubieganiu się o wsparcie za kwiecień w maju 2014 r.

Dotychczas pracodawca składał do PFRON wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, oraz miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Począwszy od miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należnego za kwiecień 2014 r. pracodawca będzie mógł składać wniosek i informację do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wsparcie dotyczy.

Źródło: InforFK