e-Kadry i płace

KE walczy z pracą na czarno 2014-04-14


Komisja Europejska zapowiedziała ostrzejszą walkę ze zjawiskiem pracy na czarno. Ma temu pomóc stworzenie europejskiej platformy współpracy między państwami członkowskimi.

Nowa platforma skupiać będzie przedstawicieli inspektoratów pracy, urzędów ubezpieczeń społecznych, organów podatkowych i migracyjnych. Ma ona służyć wymianie informacji i dobrych praktyk oraz analizie krajowych i unijnych narzędzi walki z pracą na czarno.
Uczestnicy platformy mają też opracować wspólne zasady i wytyczne dotyczące inspekcji.

Zielone światło dla nowej inicjatywy muszą dać jeszcze państwa członkowskie i Parlament Europejski.

Z badań eurobarometru wynika, że w zeszłym roku 11 procent Europejczyków dokonało zakupu towarów lub usług powstałych w wyniku pracy na czarno. 4 procent przyznało, że osobiście wykonywało taką pracę.

Źródło: IAR