e-Kadry i płace

W marcu spadło bezrobocie 2014-04-14


Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w marcu 2014 r. nastąpił spadek bezrobocia. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 72 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 130 tys. mniej osób niż przed rokiem.


W urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było 2 184 tys. osób. To o blisko 72 tys. mniej niż w lutym. Dla porównania w marcu 2013 r. spadek wyniósł 22 tys., w marcu 2012 r. - 26 tys., w marcu 2011 r. - 16 tys., w marcu 2010 r. - 25 tys., a w marcu 2009 r. odnotowano wzrost - o 40 tys.

Firmy znów chcą zatrudniać. Pracodawcy zgłosili w marcu do urzędów 107 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad 18 tys. więcej niż w marcu 2013 r. Wzrost wyniósł więc 20 proc. Po raz ostatni wyższą liczbę wolnych miejsc pracy zgłoszono w 2010 r. Najwięcej ofert przybyło w województwie opolskim - wzrost o 31 proc. oraz w województwie podkarpackim – wzrost o 28 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt. proc. W tym samym okresie 2013 r. również odnotowano spadek, ale był on trzykrotnie mniejszy. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Najmocniej - o 0,7 pkt proc. - na Warmii i Mazurach, czyli w województwie o najwyższym wskaźniku bezrobocia.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej