e-Kadry i płace

Emerytury w przyszłości 2014-04-14


Z danych GUS wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku, pod koniec lutego 2014 roku spadła liczba emerytów i rencistów. Zdaniem doktora Andrzeja Polaczkiewicza w przyszłości emerytury osiągną wysokość jedynie 40-45 proc. wynagrodzenia.

Dłuższa praca, ale niższa emerytura. Taka perspektywa czeka szczególnie młodych Polaków.
W ocenie ekonomisty, doktora Andrzeja Polaczkiewicza, problemem jest obecny system emerytalny.

Ekspert nie ma wątpliwości, że trwanie tego systemu będzie skutkowało niższymi emeryturami.

- Cały problem polega na tym, że stosunek płacy do wysokości emerytury będzie wynosił w najlepszym razie 40-45 procent, a nie jak dziś 70-80 procent - zaznaczył doktor Polaczkiewicz.

Źródło: IAR