e-Kadry i płace

Zatrudnieni na czas określony zyskają dłuższe okresy wypowiedzenia 2014-03-30


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że zatrudnieni na czas określony zyskają dłuższe okresy wypowiedzenia. Trybunał rozpatrzył zapytanie Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Uznano, że nie można stosować dwutygodniowego wymówienia wobec pracujących na czas określony, którzy wykonują obowiązki podobne do tych świadczonych przez zatrudnionych na stałe. Takie rozwiązanie dyskryminuje tych pierwszych, bo okres wypowiedzenia dla pracujących na czas nieokreślony jest dłuższy. Zależy od stażu pracy i wynosi do 3 miesięcy.

Wyrok ten przesądza konieczność zmian w kodeksie pracy w zakresie wypowiadania umów na czas określony. Będzie miał więc znaczenie dla ponad 3 milionów Polaków, którzy są zatrudnieni na tej podstawie.

Ostatecznie polskie przepisy nie mogą wskazywać, że umowy terminowe - trwające dłużej niż pół roku - rozwiązuje się z krótkim, 2-tygodniowym wypowiedzeniem, a na czas nieokreślony nawet za 3-miesięcznym.

Źródło: IAR