e-Kadry i płace

Upływa termin składania ZUS ZSWA 2014-03-30


Dnia 31 marca 2014 r. upływa termin składania ZUS ZSWA, czyli dokumentu o danych o pracy w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze za 2013 r.

ZUS przypomina, że z dniem 31 marca 2014 r. upływa termin na złożenie Zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2013 rok (dokument ZUS ZSWA).

Informację ZUS ZSWA są zobowiązani przekazać płatnicy, którzy na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.) mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Źródło: ZUS