e-Kadry i płace

Unia pomoże swoim przedsiębiorstwom 2014-03-30


Europejskie przedsiębiorstwa, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć na pomoc Unii Europejskiej. Jest to nowa strategia Unii, która pomoże głównie nowym, początkującym przedsiębiorcom.

Okazuje się, że co roku około 200 tys. przedsiębiorstwom w UE grozi bankructwo, a około 1,7 mln osób ryzyko utraty źródła utrzymania. Zreformowanie krajowych przepisów w zakresie niewypłacalności będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych. Nie tylko będzie chronić rentowne przedsiębiorstwa i miejsca pracy, ale ograniczy ryzyko dla inwestorów, poprawi stopę odzysku dla wierzycieli i zachęci do transgranicznych inwestycji.

UE zaleca rządom krajowym wprowadzenie środków mających pomóc przedsiębiorstwom w restrukturyzacji na wczesnym etapie zamiast popychania ich w kierunku likwidacji, co często ma miejsce.

W wielu krajach UE wczesna restrukturyzacja nie jest obecnie możliwa, a tam gdzie jest, procedury są często nieskuteczne lub kosztowne i tym samym ograniczają zachęty dla przedsiębiorstw do kontynuacji działalności.

Bardziej spójne podejście na poziomie UE ograniczy ryzyko związane z inwestowaniem w innym kraju i poprawi stopę odzysku dla wierzycieli w przypadku bankructwa. Ujednolicenie zarządzania długami będzie również kolejną szansą dla przedsiębiorców. Dowody pokazują, że w istocie przy kolejnej próbie odnoszą oni większe sukcesy.

UE wzywa kraje UE do podjęcia odpowiednich działań w ciągu roku. Komisja przeanalizuje dokonane postępy i oceni, czy konieczne są dalsze działania.

Źródło: Komisja Europejska