e-Kadry i płace

Rekomendacje OECD dla rynku pracy są realizowane przez Polskę 2014-03-30


Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska realizuje rekomendacje IECD dla rynku pracy. Wyrazem tego jest między innymi przyjęta nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Usprawnienie funkcjonowania rynku pracy to jedna z rekomendacji OECD dla Polski. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju postuluje między innymi o lepsze pośrednictwo pracy. Zaleca też zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet poprzez rozwój sieci placówek opieki nad dziećmi.

OECD rekomenduje też objęcie wszystkich umów o świadczenie pracy takimi samymi zasadami opodatkowania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, jakim podlegają umowy o pracę. I ten postulat jest realizowany. Rząd zdecydował już, że składki od umów zleceń nie będą odprowadzane tylko od jednej wybranej umowy, ale także od kolejnych.

Źródło: IAR