e-Kadry i płace

Tylko ZUS, czy także OFE? 2014-03-30


Przyszli emeryci zdecydują niebawem, czy chcą, alby ich środki na przyszłą emeryturę gromadzone były tylko w ZUS-ie, czy w OFE i ZUS-ie. Ubezpieczeni będą mogli dokonać wyboru od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku.

Jak podkreślił minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz, możliwość wyboru wszyscy ubezpieczeni zyskają dokładnie od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku. Podjętą w tych miesiącach decyzję będzie można zmienić za dwa lata a później co cztery lata. Na zmianę ubezpieczeni będą mieli zawsze cztery miesiące - od 1 kwietnia do 31 lipca danego roku.

Jeśli ubezpieczony nie dokona wyboru, część składki, która teraz przekazywana jest do funduszu, będzie ewidencjonowana na subkoncie w ZUS-ie. Osoby, które dopiero rozpoczynają aktywność zawodową także nie mają obowiązku przystąpienia do OFE. Jeśli zaś będą chciały być i w OFE i w ZUS-ie, umowę z Otwartym Funduszem emerytalnym muszą zawrzeć w okresie 4 miesięcy od podjęcia pracy. Jeśli umowy nie zawrą, całość ich składki na przyszłe emerytury będzie przekazywana na subkonto w ZUS-ie. Jeśli nawet ktoś wybierze OFE, to i tak na 10 lat przed emeryturą środki z OFE mają być stopniowo przekazywane na subkonto w ZUS-ie.

Źródło: IAR