e-Kadry i płace

OECD: Polski rynek pracy wymaga reform 2014-03-16


OECD w raporcie na temat Polski pisze, że rynek pracy w Polsce wymaga reform. Zdaniem organizacji Polska powinna m.in. oskładkować wszystkie rodzaje umów o świadczenia pracy w podobny sposób.

OECD uważa, że trzeba między innymi ograniczyć koszty zakładania i zamykania firm czy zreformować zamówienia publiczne. Organizacja przewiduje wzrost naszej gospodarki w tym roku o ponad 3 procent PKB.

OECD w swoim raporcie wymienia główne działania, które powinni podjąć polscy politycy, żeby zwiększyć konkurencyjność naszego kraju na arenie międzynarodowej. Sekretarz generalny organizacji Angel Gurria wymienia wśród nich między innymi: uproszczenie procedur rejestracji firm czy ogłoszenia przez nie upadłości, co zredukuje także koszty.

OECD zaleca kontynuowanie prywatyzacji i ograniczenie zaangażowania państwa w konkurencyjnych sektorach. Reformy - według autorów raportu - wymagają także zamówienia publiczne, które powinny uwzględniać stosunek jakości do ceny.

Według zaleceń organizacji Polska powinna też składkować wszystkie rodzaje umów o świadczenia pracy w podobny sposób. Większe powinny być nakłady na zreformowane służby zatrudnienia, a wymogi dotyczące aktywnego poszukiwania pracy powinny być zaostrzone.

Źródło: IAR