e-Kadry i płace

Weszły w życie zmiany dot. pracy w niedziele i święta 2014-03-16


Zmiany w przepisach weszły w życie z dniem 4 marca 2014 r. W myśl noweli Kodeksu pracy praca w niedziele i święta może być wykonywana przez szerszy krąg podmiotów.

Firmy świadczące usługi m.in. drogą mailową lub przez telefon dla zagranicznych podmiotów działających w krajach, gdzie obowiązują inne niż w Polsce kalendarze świąt i strefy czasowe, mogą pracować także w niedziele i święta.

Nowe przepisy powinny pomóc w utrzymaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy.

Nowelizacja zezwala również na pracę zapewniającą możliwość świadczenia wspomnianych usług. Ponadto, zgodnie z ustawą pracownicy objęci nowelizacją są uprawnieni - analogicznie do innych osób pracujących w takie dni - do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia.

Źródło: sejm.gov.pl