e-Kadry i płace

Startuje program aktywizacji zawodowej 50+ 2014-03-16


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna program aktywizacji zawodowej 50+, który zakłada podniesienie poziomu wskaźnika aktywizacji dojrzałych pracowników do poziomu 50%.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że program zakłada osiągnięcie wskaźnika aktywizacji osób w 55-64 roku życia na poziomie 50 proc. Na koniec ubiegłego roku wynosił on 41 proc.

Zdaniem ministra Kosiniak-Kamysza obecność osób w starszym wieku na rynku pracy to nie tylko konieczność, wymuszona podniesieniem wieku emerytalnego, ale również naturalne następstwo zmian struktury wiekowej społeczeństwa.

Zadaniem kampanii będzie poinformowanie o działaniach, stymulujących wzrost zatrudnienia osób 50+. Część z nich została ujęta w będącej obecnie przedmiotem prac parlamentarnych ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kampania będzie prowadzona do listopada 2014 roku.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej