e-Kadry i płace

Polacy szukają nowej pracy 2014-03-16


Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w III kwartale 2013 roku nowej pracy poszukiwało 327 tys. zatrudnionych osób. Były to zarówno osoby planujące zmianę pracy, jak i szukające dodatkowego źródła dochodu obok już wykonywanego zajęcia.

Liczba pracujących i jednocześnie poszukujących innej pracy spadła w stosunku do wcześniejszego kwartału o 4,6%, a w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku o 8,4%.

Połowa starających się o inną pracę, jako przyczynę tego stanu rzeczy, wskazała poprawę warunków finansowych. Na drugim miejscu znalazły się inne przyczyny (28,5% wskazań), zaś na trzecim chęć znalezienia stałego zatrudnienia (14%). Obawa przed utratą obecnie wykonywanej pracy skłoniła 7,3% respondentów do poszukiwania nowego zajęcia.

Polacy w 2013 roku w stosunku do 2009 roku deklarowali większą gotowość do przeznaczenia wolnego czasu na podnoszenie kompetencji i naukę (wzrost z 61% do 72%). Chętniej podejmowali trud zmiany zawodu i przekwalifikowania (71% w 2013 roku wobec 60% w 2009 roku). Byli bardziej otwarci na pracę bez wynagrodzenia jako wolontariusze i praktykanci (33% w 2013 roku i 27% w 2009 roku). Charakteryzowali się też większą mobilnością, np. częściej byli gotowi dojeżdżać do innej miejscowości (zmiana z 53% do 61% pomiędzy 2009 a 2013 rokiem) lub przeprowadzić się (wzrost z 28% do 31%).

Źródło: rynekpracy.pl