e-Kadry i płace

ZUS przestrzega przed outsourcingiem pracowników 2014-03-02


Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym radzi zachować szczególną ostrożność przy zawieraniu umów outsourcingu pracowniczego z firmami zewnętrznymi przez pracodawców będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników.

Z doniesień prasowych wynika, że ostatnimi czasy pojawiają się firmy, które proponują innym działającym podmiotom przejęcie ich pracowników w ramach tzw. umowy outsourcingowej, wskazując, że przyniesie to realne korzyści finansowe. Niemniej jednak w wielu przypadkach nie następuje faktyczne przejęcie pracowników, a firma dokonująca przejęcia nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników. W związku z tym, to faktyczny pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi, zostaje zagrożony powstaniem zadłużenia z tytułu składek, które będzie dochodzone przez Zakład z odsetkami za zwłokę. Dodatkowo problemy powstają także po stronie ubezpieczonych, za których nie są opłacane należne składki.

Źródło: ZUS