e-Kadry i płace

Emerytury i renty w 2014 roku 2014-03-02


Podwyżka emerytur i rent w ramach waloryzacji w 2014 roku nie będzie wysoka. Najniższa emerytura i renta wzrośnie o nieco ponad 13 złotych, a przeciętna o niespełna 30 złotych.

Podwyżka wynika z przepisów ustawowych, zgodnie z którymi emerytury i renty zwiększane są o średnioroczny wskaźnik inflacji i 20 procent realnego wzrostu płac. Konsekwencją niewielkiej inflacji i niewielkiego wzrostu płac w zeszłym roku jest nieznaczny wzrost najniższych świadczeń. Ministerstwo pracy zapowiada prace, mające na celu zmianę sposobu waloryzacji na kolejne lata.

Minister pracy w celu zmiany sytuacji w kolejnych latach zaproponował pracodawcom i związkowcom, aby świadczenia waloryzowane były wszystkim o inflację, a tylko najbiedniejszym dodatkowo o realny wzrost płac. Pomimo, że większość pracodawców uznała pomysł za godny rozważenia, to związkowcy zdecydowanie są przeciwni, stwierdzając że to do obowiązków państwa należy zapewnienie bytu najsłabszym.

Według ministra Władysława Kosiniaka Kamysza najlepszym rozwiązaniem byłby powrót do obowiązującej w 2012 roku waloryzacji kwotowej. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego rozwiązanie to jest jednak możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach.
Biorąc pod uwagę, fakt że wysokość najniższego świadczenia wynosi obecnie nieco ponad 800 złotych, a pobiera je blisko 470 tysięcy emerytów i rencistów, ministerstwo pracy będzie dążyło do wypracowania nowych rozwiązań na kolejne lata.

Źródło: IAR