e-Kadry i płace

ZUS wypłaci zaległe świadczenia 2014-03-02


Weszła w życie ustawa, na mocy której ZUS będzie zobowiązany wypłacić emerytury, które uległy zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Chodzi o emerytury, które uległy zawieszeniu ze względu na kontynuowanie przez osoby uprawnione zatrudnienia bez rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą.

ZUS będzie wypłacał emerytury wraz z odsetkami na wniosek zainteresowanych.

Obowiązek wypłaty wstrzymanych świadczeń wynika z tego, że Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą zawieszenie świadczeń osób kontynuujących zatrudnienie bez rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą.

Z danych ZUS wynika, że ustawa obejmie około 26 tysięcy emerytów, ale tak naprawdę nie wiadomo ile takich spraw będzie.

Źródło: IAR