e-Kadry i płace

Zarabiamy coraz więcej 2014-03-02


Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w styczniu br. 3805,28 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu o 3,4 proc. wobec oczekiwanych 3,2 proc.

Pomimo okresowych wahań utrzymywane jest więc tempo wzrostu średniej pensji z minionego roku. W skali całego 2013 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do roku 2012 wyniósł 3,6 proc. Podobny przyrost odnotowano również w latach 2012–2011.

Gdyby jednak uwzględnić wpływ inflacji, w 2012 r. płaca realna spadła o 0,1 proc., natomiast w 2013 r. wzrosła aż o 2,5 proc. – najwięcej od 2008 r., a więc od początku kryzysu. Sytuacja na początku bieżącego roku przedstawiała się podobnie – inflacja, która w styczniu wyniosła w ujęciu rocznym zaledwie 0,7 proc., tylko w niewielkim stopniu obniżyła realny wymiar 3,4-procentowego wzrostu wynagrodzeń.

Źródło: Pracodawcy RP