e-Kadry i płace

Waloryzacja emerytur i rent bez zmian 2014-02-16


Waloryzacja emerytur i rent w tym roku odbywa się bez zmian. Zgodnie z ustawą emerytury i renty zwiększą się o średnioroczny wskaźnik inflacji i 20% realnego wzrostu płac.

Rząd zastanawia się jak podwyższyć najniższe emerytury i renty. Rozpoczął dyskusję z pracodawcami i związkowcami nad waloryzowaniem świadczeń wszystkim o inflację a jedynie najbiedniejszym dodatkowo o realny wzrost płac.

W tym roku natomiast waloryzacja odbywać się będzie na zasadach takich jak w roku ubiegłym, co oznacza, że tak jak przewiduje ustawa, emerytury i renty zwiększą się o średnioroczny wskaźnik inflacji i 20 procent realnego wzrostu płac.

Najniższe świadczenie wynosi obecnie 831 złotych. Pobiera je blisko 470 tysięcy emerytów i rencistów.

Źródło: IAR