e-Kadry i płace

Nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych spoza UE 2014-02-16


Projekt przepisów przyjęty przez Parlament Europejski określa zasady zatrudniania pracowników sezonowych spoza Unii Europejskiej. Przepisy mają zapobiec wyzyskowi pracowników sezonowych spoza Unii.

Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, które zapobiec mają wyzyskowi pracowników sezonowych spoza Unii. Będą to pierwsze tego typu przepisy, regulujące zasady zatrudnienia na poziomie europejskim. Projekt nieformalnie zatwierdzony został przez państwa członkowskie.

Osoby chcące podjąć pracę sezonową w którymś z państw członkowskich do podania o przekroczenie granic będą musiały dołączyć ofertę zatrudnienia, w której wyszczególnione zostaną wynagrodzenie oraz godziny pracy.

Podanie takie powinno także zawierać potwierdzenie, że pracownik ma zapewnione odpowiednie zakwaterowanie, przy czym czynsz nie może być automatycznie potrącany z pensji. Pracodawcy będą musieli pokryć koszty podróży, wizy i ubezpieczenie zdrowotne.

Pracownicy sezonowi otrzymają takie same prawa jak zatrudnieni obywatele Unii. Równocześnie nowe regulacje mają uniemożliwiać przekształcanie pobytu czasowego w prawo do stałego zamieszkania. W momencie otrzymywania zezwolenia pracownicy sezonowi powinni otrzymać pisemną informację o przysługujących im prawach.

Źródło: IAR