e-Kadry i płace

Katalog świadczeń socjalnych samozatrudnionych 2014-02-02


W Unii Europejskiej pracuje już niemal 15 proc. osób samozatrudnionych. Zaletami tej formy zatrudnienia są bardziej elastyczne godziny pracy, oraz większa kontrola własnych projektów. Minusem jest znacznie uboższy katalog świadczeń socjalnych.

14 stycznia Parlament przyjął rezolucję, wzywającą do wprowadzenia nowych rozwiązań dla rosnącej liczby osób samozatrudniających się. W wielu państwach członkowskich nie są oni w pełni objęci świadczeniami emerytalnymi, przez co ryzyko życia w ubóstwie na starość jest bardzo wysokie. Dużo niższy jest również poziom ochrony takich osób w przypadku chęci wzięcia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, czy w momencie utraty pracy.

Kraje UE powinny lepiej kontrolować swoje schematy ubezpieczeń społecznych, bo pojawiające się restrykcje ograniczają mobilność pracowników. Mechanizm zabezpieczeń, związanych z przejściem na emeryturę, niezdolnością do pracy, urlopem wychowawczym lub macierzyńskim oraz utratą pracy powinien przewidywać środki na miarę potrzeb osób samozatrudnionych.

Należy też jasno sprecyzować definicję fikcyjnego samozatrudnienia, a na pracodawców, zmuszających do wyboru takiej formy pracy, nakładać wysokie kary. Samozatrudnienie nie może być wykorzystywane do unikania płacenia składek na świadczenia socjalne.

Źródło: Parlament Europejski