e-Kadry i płace

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych 2014-01-19


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że trwają prace nad ustawą przywracającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom osób niepełnosprawnych.
Powstająca regulacja ma realizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.

Prace są prowadzone przez MPiPS, we współpracy z Kancelarią Prezesa Kady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz Ministerstwem Finansów. Projekt ustawy będzie realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13).

Niezwłocznie po przygotowaniu odpowiedniego projektu ustawy zostanie on podany do publicznej wiadomości. Ostateczny kształt i termin wejścia w życie projektu jest uzależniony od dalszego przebiegu wieloetapowego procesu legislacyjnego.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej