e-Kadry i płace

Wzrosła pensja minimalna 2014-01-05


Od 1 stycznia 2014 roku najniższa pensja osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę wynosi 1680 zł brutto. To o 80 zł więcej niż w 2013 r. Wzrośnie też wynagrodzenia pracownika w pierwszej pracy, bo nie może ono być niższe niż 80 proc. pensji minimalnej, czyli wyniesie co najmniej 1344 zł brutto.

Z wysokością płacy minimalnej są powiązane także m.in. dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej i wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z kolei odprawa pieniężna w przypadku zwolnień grupowych nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. będzie to do dokładnie 25,2 tys. zł.

Wysokość płacy minimalnej określa także minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, np. gdy firma nie ma zamówień.

Źródło: GazetaPraca.pl