e-Kadry i płace

Zaległości finansowe przedsiębiorców 2014-01-05


Minister Finansów przedstawił informacje o zaległościach finansowych przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych. Dane obejmują przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, spółki nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Informacja o zaległościach finansowych ukazuje skalę zadłużenia przedsiębiorców i służy ustaleniu potencjalnej wielkości pomocy publicznej. Część przedsiębiorców, posiadających zaległości we wpłatach na rzecz sektora finansów publicznych, nie mogąc uregulować ww. zaległości występuje o udzielenie pomocy publicznej – np. w formie rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności.

Zaległości przedsiębiorców na 31 grudnia 2011 roku, łącznie z zaległościami, które na skutek działań podjętych przez organy zobowiązane do poboru należności nie uległy przedawnieniu wyniosły 41 153 mln zł, co stanowi 2,69 proc. PKB za rok 2011, w tym:
- zaległości wobec organów skarbowych – 49,47 proc. całości,
- zaległości wobec ZUS – 35,97 proc. całości,
- zaległości wobec jednostek samorządu terytorialnego – 7,13 proc.,
- zaległości wobec organów celnych – 6,37 proc.

Zaległości przedsiębiorców prowadzących czynnie działalność gospodarczą na 31 grudnia 2012 r., łącznie z zaległościami, które na skutek działań podjętych przez organy zobowiązane do poboru należności nie uległy przedawnieniu, wyniosły 50 166 mln zł, co stanowi 3,14 PKB za rok 2012.

Największe zaległości odnotowały:
- organy skarbowe – 48,06 proc. całości,
- ZUS – 37,13 proc.,
- jednostki samorządu terytorialnego – 8,2 proc.,
- organy celne - 5,66 proc. całości.

Z przedstawionych danych wynika, że największy przyrost zaległości w stosunku do roku 2011 odnotował ZUS – o 3,8 mld zł, organy skarbowe – o 3,75 mld zł oraz jednostki samorządu terytorialnego – o 1,2 mld zł.

Największą natomiast dynamikę wzrostu zaległości od 2011 r. odnotowują jednostki samorządu terytorialnego – tu zaległości wzrosły o 41 proc.

Źródło: Kancelaria Premiera Rady Ministrów